1980

Arie van Geest
Galerie Delta, Rotterdam
Tekst:
Arie van Geest
Hans Sonnenberg
21 x 21 cm, 12 p.
«  terug naar Catalogi

Catalogus Delta 19 april-9 mei 1980

Beweeg de muiswijzer over de afbeelding voor p.11:
"Still falls the rain (inside)", olieverf op doek, 130 x 170 cm,
1979 - Particuliere collectie, Rotterdam.

Tekst tentoonstellingscatalogus: • Galerie Delta, Rotterdam 19 april - 9 mei 1980


Een inleiding tot deze expositie, met als doel de thans tentoongestelde werken uitvoerig te beschrijven, is een schier onmogelijke zaak, gezien de werkelijkheid waaruit de schilder werkt en zijn fantasie hier te sterk met elkaar zijn verweven. De beschouwer van het recente werk van Arie van Geest zal - mede door het bizarre in het verhalende element - genoegen moeten nemen met een 'tussen de regels door', waarbij men zelf zal moeten invullen.

Still falls the Rain (inside) is een voortzetting van de idee, reeds eerder weergegeven in zijn schilderij De gelukkige schilder (1975 - coll. Museum Boymans-van Beuningen) en zijn vorig jaar in Amsterdam getoonde doek I'm not in love. Still falls the Rain (inside) toont een huiselijk tafreel waarbij de schilder is vermomd als dwerg in travestie, met als gezelschap de Egyptische aap Hamadryas. In het schilderij Het Lot van de Gek relativeert Arie van Geest, nu in gezelschap van Cupido, zijn vroegere schilderijen, waarin meisjes zijn doeken domineerden.

In de recente serie schilderijen wordt de rol van die meisjes overgenomen door de schilder zelf, die op de doeken in sterk overdreven vorm het middelpunt is van zeer wisselende situaties, zo ook in Lost Shadow, lost Boy, waar hij ligt opgebaard in Nimmerland, het domein van Peter Pan en de verloren jongens.

Het laatste werk, De Stenen Gast, en tevens het sluitstuk van deze cyclus, is een gewijzigde versie van Het Lot van de Gek. In De Stenen Gast heeft de fantasie plaatsgemaakt voor een realistischer, doch niet minder complex beeld van de schilder 'thuis'.


Hans Sonnenberg
© Arie van Geest